Provozní a ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád chalupy Kraličák

 

 • Nástup na zimní týdenní pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15:00 hod.do 16:00 hod., na letní ve 14:00 hod., uvolnění chalupy v den odjezdu (následující sobota)  v 11.00 hod.
 • Při nástupu bude složena kauce ve výši 6.000 Kč v zimní sezóně a 4.000 Kč v letní sezóně (slouží k vyúčtování el. energie - viz ceník, poplatků městskému úřadu, popřípadě na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku).
 • Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen toto nahlásit a škodu uhradit.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku a za škody jimi způsobené.
 • Není povoleno využívat Wi-Fi pokrytí ke stahování filmů a k nezákonným aktivitám (stahování podezřelých souborů,prohlížení pornografie a pod.).
 • Ve všech prostorách chalupy je přísný zákaz kouření  (pro hosty je vyhrazeno místo před vchodem do chalupy), dále je zákaz manipulování s otevřeným ohněm a používání svíček.
 • V celém objektu i kolem něj je zákaz pobytu zvířat.
 • Maximální počet ubytovaných osob je 16 včetně dětí od 0 věku.
 • Pronajímatel , nebo jím pověřená osoba má právo v průběhu pobytu provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, kamen, dodržování zákazu kouření,zákazu pobytu zvířat a kontrolu počtu osob v chalupě . Důvodem k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení inventáře.
 • Odpad chalupy je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.).Pro plynulý chod ČOV je přísný zákaz vylévání  tuků a olejů do všech odpadů ( dřez,umyvadlo,WC,sprchový kout), je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby vedle dřezu. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír,hyg. vložky, vlhčené ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 • Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy.
 • Není povolena manipulace s el.kotlem na vytápění a bojlery na vodu.
 • V celé chalupě se přezouváme.
 • Použití vlastního prostěradla a povlečení na lůžkoviny.Na matracích jsou chrániče - ty neslouží jako prostěradlo! Pokud si někdo zapomene ložní prádlo přivést, za poplatek mu je zapůjčíme (počet kusů omezen). Poplatek: prostěradlo 50 Kč, povlečení 100 Kč. Pokud bude při ukončení pobytu zjištěno, že nebylo prostěradlo a povlečení použity, ubytovaný uhradí poplatek 500 Kč na náklady vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin.
 • V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a jiného vybavení.
 • V ceně pobytu je : tekuté mýdlo, toaletní papír, utěrky do kuchyně,jar,tablety do myčky, odpadkové pytle, úklidové prostředky.
 • V ceně pobytu není: povlečení na lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid chalupy - tj. důkladné umytí podlah, umytí WC, koupelen,sprchových koutů,  vysátí koberců, úklid kuchyně včetně nádobí ,veškerých spotřebičů (trouby,myčky,mikrovlnné trouby) a lednice , úklid společenské místnosti - vysátí a umytí podlah , odvoz odpadků apod.
 • Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání ubytovaným v den příjezdu. Nebude-li chalupa řádně uklizena,bude strženo z kauce 3000,- Kč.
 • Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do kontejneru umístěného vedle parkoviště.
 • V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek jak ve vnitřních prostorách chalupy, tak v jejím okolí (čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici v technické místnosti, pomůcky na odklízení sněhu v lyžárně).
 • Vířivá vana je k dispozice pouze v letní sezónu za poplatek 1.500 Kč/týden, použití vany se hlásí dopředu a poplatek je vybírán při nástupu na pobyt.
 • Máte k dispozici 4 ks  klíčů od chalupy.  Za ztrátu klíče se  účtuje 1000 Kč.

 

Zodpovědnost za škody na majetku

Host je povinen zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.Ubytovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

 

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.