Provozní a ubytovací řád

Provozní a ubytovací řád chalupy Kraličák

 

 • Nástup na zimní týdenní pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15:00 hod.do 16:00 hod., na letní ve 14:00 hod., uvolnění chalupy v den odjezdu (následující sobota) nejpozději do 10.00 hod.
 • Při nástupu bude složena kauce ve výši 5.000 Kč v zimní sezóně a 3.000 Kč v letní sezóně(slouží k vyúčtování el. energie - viz ceník, poplatků městskému úřadu, popřípadě na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku).
 • Hlavní uzávěr vody je v technické místnosti vpravo od bojleru.
 • Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu uhradit.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku.
 • V celém objektu je přísný zákaz kouření  a  zákaz pobytu zvířat.
 • Zákaz pobytu více jak 16 osob včetně dětí bez souhlasu pronajímatele.
 • Pronajímatel nebo jím pověřená osoba má právo provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, kamen, dodržování zákazu kouření,zákazu pobytu zvířat a kontrolu počtu osob v chalupě v průběhu pobytu. Důvodem k ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat a ničení inventáře.
 • Odpad chalupy je napojen na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.).Pro plynulý chod ČOV je přísný zákaz vylévání  tuků a olejů do odpadu, je nutné slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby vedle dřezu.Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír,hyg. vložky, vlhčené papírové ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 • Je přísný zákaz manipulování s otevřeným ohněm ve všech prostorách chalupy.
 • Přísný zákaz manipulace s el.kotlem na vytápění a bojlery na vodu.
 • V celé chalupě se přezouváme.
 • Použití vlastního prostěradla a povlečení na lůžkoviny.Na matracích jsou chrániče - ty neslouží jako prostěradlo! Pokud si někdo zapomene ložní prádlo přivést, za poplatek mu je zapůjčíme (počet kusů omezen). Poplatek: prostěradlo 30 Kč, povlečení 50 Kč. Pokud bude při ukončení pobytu zjištěno, že nebylo prostěradlo a povlečení použity, ubytovaný uhradí poplatek 150 Kč na náklady vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin.
 • V ceně pobytu je : tekuté mýdlo, toaletní papír, utěrky do kuchyně, odpadkové pytle, úklidové prostředky.
 • V ceně pobytu není: povlečení na lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid chalupy - tj. důkladné umytí podlah, umytí WC, koupelen,sprchových koutů,  vysátí koberců, úklid kuchyně včetně nádobí ,veškerých spotřebičů (trouby,myčky,mikrovlnné trouby) a lednice , úklid společenské místnosti apod.
 • Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání ubytovaným v den příjezdu. Nebude-li chalupa řádně uklizena, bude strženo z kauce 850,- Kč.
 • Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do kontejnerů, které jsou umístěny cca 300m od chalupy pod Starou školou
 • V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte pořádek, čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici.
 • Vířivá vana je k dispozice pouze v letní sezónu za poplatek 1.000 Kč/týden, použití vany se hlásí dopředu a poplatek je vybírán při nástupu na pobyt.
 • Máte k dispozici 4 ks  klíčů od chalupy.  Za ztrátu klíče se  účtuje 1500 Kč.

 

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

 

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.