Provozní a ubytovací řád

provozní a ubytovací řád

 • Nástup na zimní týdenní pobyt je v den příjezdu (sobota) od 15.00 do 16.00 hod., na letní ve 14.00 hod., uvolnění chalupy v den odjezdu (následující sobota) v 11.00 hod.
 • Při nástupu bude složena kauce ve výši 6.000 Kč v zimní sezóně a 4.000 Kč v letní sezóně (kauce slouží k vyúčtování el. energie, poplatků městskému úřadu (viz.ceník), popřípadě na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku).   
 • Hosté ručí za vybavení a inventář chalupy. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen toto neprodleně nahlásit pronajímateli a škodu uhradit.
 • Hosté zodpovídají za bezpečnost svých nezletilých dětí na chalupě i přilehlém pozemku a za škody jimi způsobené.
 • Je zakázáno využívat Wi-Fi pokrytí ke stahování filmů a k nezákonným aktivitám (stahování podezřelých souborů, prohlížení pornografie a pod.)
 • Ve všech prostorách chalupy je přísný zákaz kouření (pro hosty je vyhrazeno místo před vchodem do chalupy) , dále zákaz manipulování s otevřeným ohněm a používání svíček.
 • V celém objektu i kolem něj je zákaz pobytu zvířat.
 • Maximální počet ubytovaných osob je 16  včetně dětí .
 • Pronajímatel, nebo jím pověřená osoba má právo v průběhu pobytu provést namátkovou kontrolu stavu el. kotle, kamen, dodržování zákazu kouření, zákazu pobytu zvířat a kontrolu počtu osob v chalupě. Důvodem k okamžitému ukončení pobytu je pobyt nenahlášených osob, porušení zákazu kouření v prostorách chalupy, přítomnost zvířat  a ničení inventáře chalupy.
 • Odpady chalupy jsou napojeny na ČOV (čističku odpadních vod), proto se nesmí používat agresivní čistící nebo desinfekční prostředky (např. Savo, čističe odpadů a pod.). Pro plynulý chod ČOV je přísný zákaz vylévání  tuků a olejů do všech odpadů (dřez, umyvadla, WC, sprchové kouty), je nutné  slévat použité tuky a oleje do připravené nádoby vedle dřezu. Dále je zákaz vhazování jakéhokoli pevného odpadu (zbytky jídel, ovoce a   zeleniny, nerozložitelný materiál jako jsou plenky, novinový papír,   hyg. vložky, vlhčené ubrousky, fólie a pod.) do WC a odpadů.
 • Přísný zákaz manipulace s el.kotlem na vytápění a s bojlery na vodu.
 • V celé chalupě se přezouváme.
 • Použití vlastního prostěradla a povlečení na lůžkoviny. Na matracích jsou chrániče - ty neslouží jako prostěradlo! Pokud si někdo zapomene ložní prádlo přivést, za poplatek mu je zapůjčíme (počet kusů omezen). Pokud bude při ukončení pobytu zjištěno, že nebylo prostěradlo a povlečení použity, ubytovaný uhradí náklady vzniklé s vyčištěním matrace a lůžkovin.
 • V celém objektu je zakázáno přesouvání nábytku a jiného vybavení.
 • V ceně pobytu je: tekuté mýdlo na ruce, toaletní papír, kuchyňské utěrky , jar, tablety do myčky, odpadkové pytle, úklidové prostředky
 • V ceně pobytu není: povlečení na lůžkoviny, ručníky, závěrečný úklid chalupy - tj. důkladné umytí podlah ve všech prostorách chalupy kde se nachází dlažba , umytí WC, koupelen, sprchových koutů, vysátí koberců, úklid kuchyně včetně nádobí , veškerých spotřebičů (trouby, myčky, mikrovlnné trouby) a lednice, úklid společenské místnosti, odvoz odpadků.
 • Chalupa bude v den odjezdu předána majiteli ve stavu v jakém byla dána do užívání v den příjezdu. Nebude-li chalupa uklizena, bude poplatek za úklid (3.000 ,- Kč) stržen z kauce.
 • Prosíme v průběhu Vašeho pobytu o likvidaci (odnášení) odpadků a lahví do kontejneru.
 • V chalupě v průběhu Vašeho pobytu prosím udržujte čistotu a pořádek jak ve vnitřních prostorách chalupy, tak v jejím okolí ( čistící potřeby a vysavač jsou k dispozici v technické místnosti, pomůcky na odklízení sněhu v lyžárně).
 • Vířivá vana je k dispozici pouze v letní sezónu za poplatek 2.000 Kč/týden, použití vany se hlásí dopředu a poplatek je vybírán při nástupu na pobyt.
 • Máte k dispozici 4 ks  klíčů od chalupy.  Za ztrátu 1 ks klíče se  účtuje 1000 Kč.

 

Zodpovědnost za škody na vlastním majetku

Host je povinen zabezpečit věci tak, aby nedošlo k jejich poškození či odcizení.Za škody na majetku ubytovaného, případně odcizení věcí ponechaných ve volně přístupných částech chalupy nebo okolí chalupy nenese ubytovatel žádnou zodpovědnost, ačkoli ubytovatel prohlašuje, že dělá a bude dělat všechno pro to, aby k žádným škodám na majetku ubytovaného nedošlo. Ubytovatel neručí za případné škody na vozidlech hostů na přilehlém parkovišti.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví svém a svěřených osob

Ubytovatel učinil všechna opatření, aby nedošlo k poškození zdraví ubytovaných. Ubytovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví ubytovaných.

Z bezpečnostních důvodů je v okolí chalupy nainstalován kamerový systém. Nakládání s těmito záznamy se provádí dle příslušných právních předpisů na ochranu osobnosti a majetku.

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Pokud budete mít jakékoli  dotazy či problémy během Vašeho pobytu na chalupě, vždy se na nás můžete obrátit.